Avís legal

Regula les condicions d'ús que han de ser observades pels usuaris d'aquest lloc web. Us demanem que el llegiu el més atentament possible, ja que el fet d'accedir al mateix implica que heu llegit i acceptat les condicions que segueixen:

Condicions d'ús

Als efectes de l'article 10 de La Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, s'informa l'usuari que el titular del lloc web és Saltamarti llibres S.A.L. (a partir d'ara saltamarti llibres) amb domicili social a Badalona, carrer Canonge Baranera 78, 08911 tel 933840071 i fax 933840071 i amb adreça electrònica saltamarti@saltamarti.cat NIF A-63445233
L'usuari es compromet a fer un ús diligent del web i dels serveis accessibles des de la mateixa i a no utilitzar els serveis i informacions contingudes per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral i als bons costums i a l'ordre públic.

Per a l'ús de determinats serveis, l'usuari haurà de registrar-se prèviament, seleccionant l'identificador i la clau d'accés personal que l'usuari es compromet a conservar i utilitzar amb la diligència deguda. saltamarti llibres no es responsabilitza pel que fa a l'ús indegut que es faci d'aquesta clau d'accés.

saltamarti llibres podrà interrompre temporal o definitivament, segons el seu criteri, l'accés al lloc web, així com la prestació de qualsevol o de tots els serveis que s'ofereixin a través del mateix, en qualsevol moment i sense avisar.

Finalment, als efectes de l'article 28 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, saltamarti llibres es compromet a confirmar cada compra que l'usuari realitzi a través del lloc web en un termini màxim de 48 hores. Aquesta confirmació es farà mitjançant un correu electrònic a l'usuari pertinent.

En el cas de comunicacions comercials per part de saltamarti llibres als seus usuaris, aquestes només tindran lloc en cas que dits usuaris hagin donat prèviament el seu consentiment exprés a través de la seva pàgina personal.

Drets de propietat intelectual

Saltamartí llibres és titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial de la totalitat dels continguts del web. En qualsevol cas, Saltamartí llibres disposa de la corresponent autorització per donar l'ús que cregui convenient als seus continguts.

Queda terminantment prohibida la reproducció, llevat de per a ús privat, la posada a disposició del públic i en general qualsevol altra forma d'explotació de tots o part dels continguts d'aquest web, així com el seu disseny. Aquests actes d'explotació nomès podran ser realitzats mitjançant l'autorització expressa de saltamarti llibres i sempre que es faci referència explicita a la titularitat de Saltamartí llibres d'aquests drets de propietat intel·lectual. En aquest sentit, aquelles persones que vulguin establir un enllaç o hiperenllaç entre la seva pàgina web i aquest lloc web, hauran de sol·licitar l'autorització expressa i per escrit de Saltamartí llibres, sense que això impliqui una relació entre Saltamartí llibres i el titular de la pàgina en la qual s'estableix l'enllaç, ni l'aprovació i acceptació per part de Saltamartí llibres dels seus continguts o serveis.

Queda terminantment prohibit realitzar, sense el previ consentiment de Saltamartí llibres, qualsevol manipulació o alteració d'aquest lloc web. Consegüentment, Saltamartí llibres no assumirà cap responsabilitat derivada, o que pogués derivar-se, d'aquesta alteració o manipulació per part de tercers.

Limitació de responsabilitat

A través d'aquest lloc web, Saltamartí llibres els proporciona i els dóna accés a dades, programes, opinions, crítiques o informacions, qualssevol que sigui el seu origen, a través de la seva xarxa o xarxes. Saltamartí llibres no garanteix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat dels continguts dalt referits; consegüentment l'usuari accepta expressament deixar a Saltamartí llibres exempt de qualsevol responsabilitat amb relació al que és anterior i assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que poguessin derivar-se de l'accés a aquests continguts, així com al seu ús, reproducció o difusió.